Egeria

Egeria zocht een manier om binnen het jaarverslag een vernieuwende en visueel aantrekkelijke oplossing te bedenken om hun ontwikkeling en data die daarbij hoort weer te geven, waarbij de oplossing verder gaat dan grafieken en andere conventionele figuren.

In de graphic is een herkenbaar Amsterdams beeld neergezet waarin middels een beperkt kleurenpalet in één oogopslag de enorme groei van het bedrijf sinds haar bestaan zichtbaar wordt gemaakt.

< terug